הבניינים

הגרלה מס 116 – 54 יח"ד

362 – 26 יח"ד
רחוב הרב עובדיה יוסף מספרים 17,19,38,40,42,44,46
גוש 39867 חלקות 60,65,66

249 – 28 יח"ד – רחוב פרופ' עדה יונת
גוש 39867 חלקות 31,30,27

107 יח"ד מחולק ל4 מגרשים :
גוש 39862 חלקות 20,24-26,28,31