תוכניות הדירות

הגרלה מס׳ 116 – 54 יחד׳
הגרלה מס׳ 133 – 107 יחד׳
עתידי – 33 יחד׳

הגרלה מס׳ 116 – 54 יחד׳

362 – 26 יח"ד
רחוב הרב עובדיה יוסף מספרים 17,19,38,40,42,44,46
גוש 39867 חלקות 60,65,66

הגרלה מס׳ 116 – 54 יחד׳

362 – 26 יח"ד
רחוב הרב עובדיה יוסף מספרים 17,19,38,40,42,44,46
גוש 39867 חלקות 60,65,66

תוכניות דירות – מגרש 362 – 26 יח"ד

בנין מס: 17.1
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 17.1
קומה: קרקע
דירה: 2

בנין מס: 17.1
קומה: 1
דירה: 3

בנין מס: 17.1
קומה: 1
דירה: 4

בנין מס: 17.2
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 17.2
קומה: קרקע
דירה: 2

בנין מס: 17.2
קומה: 1
דירה: 3

בנין מס: 17.2
קומה: 1
דירה: 4

בנין מס: 17.3
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 17.3
קומה: 1
דירה: 2

בנין מס: 17.4
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 17.4
קומה: קרקע
דירה: 2

בנין מס: 17.4
קומה: 1
דירה: 3

בנין מס: 17.4
קומה: 1
דירה: 4

בנין מס: 18.1
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 18.1
קומה: קרקע
דירה: 2

בנין מס: 18.1
קומה: 1
דירה: 3

בנין מס: 18.2
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 18.2
קומה: קרקע
דירה: 2

בנין מס: 18.3
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 18.3
קומה: קרקע
דירה: 2

תוכניות קומות – מגרש 362 – 26 יח"ד

בנין מס: 17.1-17.4
קומה: גג
דירה: 1-100

בנין מס: 17.1-17.4
קומה: קרקע
דירה: 1-100

בנין מס: 17.1
קומה: 1
דירה: 3

בנין מס: 18.1-18.4
קומה: קרקע
דירה: 1-100

תוכניות דירות – מגרש 249 – 28 יח"ד

בנין מס: 15.1
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 15.1
קומה: קרקע
דירה: 2

בנין מס: 15.1
קומה: 1
דירה: 3

בנין מס: 15.1
קומה: 1
דירה: 4

בנין מס: 15.2
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 15.2
קומה: קרקע
דירה: 2

בנין מס: 15.2
קומה: 1
דירה: 3

בנין מס: 15.2
קומה: 1
דירה: 4

בנין מס: 15.3
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 15.3
קומה: 1
דירה: 2

בנין מס: 15.4
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 15.4
קומה: קרקע
דירה: 2

בנין מס: 15.4
קומה: 1
דירה: 3

בנין מס: 15.4
קומה: 1
דירה: 4

בנין מס: 16.1
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 16.1
קומה: קרקע
דירה: 2

בנין מס: 16.1
קומה: 1
דירה: 3

בנין מס: 16.2
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 16.2
קומה: קרקע
דירה: 2

בנין מס: 16.3
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 16.4
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: 16.4
קומה: קרקע
דירה: 2

תוכניות קומה – מגרש 249 – 28 יח"ד

בנין מס: 15.1-15.4
קומה: גג
דירה: 1-100

בנין מס: 15.1-15.4
קומה: קרקע
דירה: 1-100

בנין מס: 15.1-15.4
קומה: 1
דירה: 1-100

בנין מס: 16.1-16.4
קומה: קרקע
דירה: 1-100

להורדת כל תוכניות הדירה – הגרלה 116 – 54 יח׳

* התכניות וההדמיות הינן לצורך המחשה בלבד וכי רק התכניות, המפרטים והסכם המכר יחייבו את החברה.
* התכניות אינן בקנה מידה.