תוכניות הדירות

הגרלה מס׳ 116 – 54 יחד׳
הגרלה מס׳ 133 – 107 יחד׳
עתידי – 33 יחד׳

הגרלה מס׳ 133 – 107 יחד׳

הגרלה מס 133
107 יח"ד מחולק ל4 מגרשים :
גוש 39862 חלקות 20,24-26,28,31
450 – 27 יח"ד
446 – 21 יח"ד
547 – 38 יח"ד
542 – 21 יח"ד

(ההגרלה הסתיימה והזוכים קיבלו הודעה על זכייתם)

הגרלה מס׳ 133 – 107 יחד׳

הגרלה מס 133
107 יח"ד מחולק ל4 מגרשים :
גוש 39862 חלקות 20,24-26,28,31
450 – 27 יח"ד
446 – 21 יח"ד
547 – 38 יח"ד
542 – 21 יח"ד

(ההגרלה הסתיימה והזוכים קיבלו הודעה על זכייתם)

תוכניות דירות וקומה – מגרש 446 – 21 יח"ד

בנין מס: c
קומה: קרקע

בנין מס: c
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: c
קומה: קרקע
דירה: 2

בנין מס: c
קומה: 1

בנין מס: c
קומה: 1
דירה: 3-1

בנין מס: c
קומה: 1
דירה: 4-1

בנין מס: c
קומה: 2

בנין מס: c
קומה: 2
דירה: 1-5

בנין מס: c
קומה: 2
דירה: 1-6

בנין מס: c
קומה: 3

בנין מס: c
קומה: 3
דירה: 1-7

בנין מס: c
קומה: גג 1

בנין מס: c
קומה: גג 2

בנין מס: D
קומה: גג 1

בנין מס: D
קומה: גג 2

בנין מס: D
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: D
קומה: קרקע
דירה: 2

בנין מס: D
קומה: קרקע
דירה: 1

בנין מס: D
קומה: קרקע

בנין מס: D
קומה: 1-2-3
דירה: 4,7,10

בנין מס: D
קומה: 1-2-3
דירה: 5,8,11

בנין מס: D
קומה: 1-2-3
דירה: 6,9,12

בנין מס: D
קומה: 1-2-3

בנין מס: D
קומה: 4
דירה: 13

בנין מס: D
קומה: 4
דירה: 14

בנין מס: D
קומה: 4

תוכניות דירות וקומה – מגרש 450 – 27 יח"ד

בנין מס: 64
קומה: 1
דירה: 1

בנין מס: 64
קומה: 1
דירה: 2

בנין מס: 64,65,66
קומה: 1-2
דירה: 5,7

בנין מס: 64,65,66
קומה: 1-2
דירה: 6,8

בנין מס: 64,65,66
קומה: 3
דירה: 9

בנין מס: 64,65,66
קומה: קרקע
דירה: 3

בנין מס: 64,65,66
קומה: קרקע
דירה: 4

בנין מס: 65
קומה: 1
דירה: 1

בנין מס: 65
קומה: -1
דירה: 2

בנין מס: 66
קומה: -1
דירה: 1

בנין מס: 66
קומה: -1
דירה: 2

תוכנית פיתוח
להורדת כל התוכניות – הגרלה מס׳ 133 – 107 יחד׳

* התכניות וההדמיות הינן לצורך המחשה בלבד וכי רק התכניות, המפרטים והסכם המכר יחייבו את החברה.
* התכניות אינן בקנה מידה.