השלבים

שלב

1

הנפקת תעודת זכאות

כדי להירשם לפרויקט "מחיר למשתכן" תחילה עליכם להנפיק "אישור זכאות" ע"פ התנאים המוצגים באתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת: www.moch.gov.il
 הנפקת התעודה עצמה מתבצעת באמצעות אחת מחברות ההרשמה: מרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר, מילגם, עמידר.
אם יש בידכם אישור זכאות של מחיר למשתכן במתכונת הישנה או במסלול מחיר מטרה, תוכלו להשתמש בו ובתנאי שהינו בתוקף ליום ההרשמה להגרלה

שלב

2

ההרשמה לפרוייקט

• משרד השיכון יפתח את ההגרלה למשך 23 יום באמצעות אתר הגרלות ייעודי המיועד לבעלי אישורי זכאות בתוקף בלבד. כתובת האתר: www.dira.moch.gov.il
• פתיחת ההרשמה לפרוייקט תפורסם בעיתונות הכתובה ע"י החברה.
** מומלץ כי טרם ההרשמה להגרלה תייעצו עם בנק משכנתאות לבדיקת האפשרויות הכלכליות העומדות בפניכם לצורך מימון רכישת הדירה.

שלב

3

ההגרלה

ההגרלה תתקיים מספר ימים לאחר סיום ההרשמה לפרויקט. ההגרלה תתבצע ע"י משרד השיכון.
ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות, כלומר, הזוכה שעלה ראשון יבחר את הדירה הראשונה בפרויקט, הזוכה השני יבחר שני וכך על פי הסדר.
** הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום בבחירת הדירה, תשלח בדואר אלקטרוני ובדואר רשום ע"י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תינתן גם לנרשמים אשר לא עלו כלל בהגרלה.

שלב

4

הצגת הפרויקט לזוכים

לאחר פרסום שמות הזוכים בהגרלה חברת "אסיה סיירוס פיתוח וייזום בע״מ" תזמן את הזוכים (באמצעות טלפון/דוא"ל) לפגישות עם נציגי החברה, בהן יינתן לרוכשים את המידע הנדרש לצורך בחירת הדירה ורכישתה.
בתקופה זו, על הרוכש להחליט באיזו דירה הוא מעוניין. כמו כן, על הרוכש להתכונן מראש ולהכין רשימת עדיפויות מבעוד מועד.
ניתן להתעדכן בכל רגע נתון באתר האינטרנט של החברה ובאתר של משרד השיכון אודות מלאי הדירות הנותר לרכישה בפרויקט.

שלב

5

בחירת הדירה וחתימת החוזה

מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לבחירת הדירה וחתימה על החוזה בלבד – תהליך המוגבל מראש ל- 45 דקות בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. 
במעמד הפגישה יציגו הזוכים את האישורים הנדרשים לרבות: הודעת זכייה, ייפויי כוח (במידה ונדרשים) תעודה מזהה וכדו'.
 במהלך הפגישה האישית לבחירת הדירה הרוכשים יחתמו על החוזה. חשוב לדעת כי לרוכש הדירה לא תהיה אפשרות לשנות את בחירתו.לא יתנהל מו"מ משפטי ו/או מסחרי בעניין החוזה ומפרט המכר.
אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה וחתימת החוזה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה. 
לפגישת בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה  אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון.
 
מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

הערה כללית

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.
*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון.המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.

שלב 1

הנפקת תעודת זכאות

כדי להירשם לפרויקט "מחיר למשתכן" תחילה עליכם להנפיק "אישור זכאות" ע"פ התנאים המוצגים באתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת: www.moch.gov.il
 הנפקת התעודה עצמה מתבצעת באמצעות אחת מחברות ההרשמה: מרכז אלונים מקבוצת מ.ג.ע.ר, מילגם, עמידר.
אם יש בידכם אישור זכאות של מחיר למשתכן במתכונת הישנה או במסלול מחיר מטרה, תוכלו להשתמש בו ובתנאי שהינו בתוקף ליום ההרשמה להגרלה

שלב 2

ההרשמה לפרוייקט

• משרד השיכון יפתח את ההגרלה למשך 23 יום באמצעות אתר הגרלות ייעודי המיועד לבעלי אישורי זכאות בתוקף בלבד. כתובת האתר: www.dira.moch.gov.il
• פתיחת ההרשמה לפרוייקט תפורסם בעיתונות הכתובה ע"י החברה.
** מומלץ כי טרם ההרשמה להגרלה תייעצו עם בנק משכנתאות לבדיקת האפשרויות הכלכליות העומדות בפניכם לצורך מימון רכישת הדירה.

שלב 3

ההגרלה

ההגרלה תתקיים מספר ימים לאחר סיום ההרשמה לפרויקט. ההגרלה תתבצע ע"י משרד השיכון.
ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות, כלומר, הזוכה שעלה ראשון יבחר את הדירה הראשונה בפרויקט, הזוכה השני יבחר שני וכך על פי הסדר.
** הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום בבחירת הדירה, תשלח בדואר אלקטרוני ובדואר רשום ע"י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תינתן גם לנרשמים אשר לא עלו כלל בהגרלה.

שלב 4

הצגת הפרויקט לזוכים

לאחר פרסום שמות הזוכים בהגרלה חברת "אסיה סיירוס פיתוח וייזום בע״מ" תזמן את הזוכים (באמצעות טלפון/דוא"ל) לפגישות עם נציגי החברה, בהן יינתן לרוכשים את המידע הנדרש לצורך בחירת הדירה ורכישתה.
בתקופה זו, על הרוכש להחליט באיזו דירה הוא מעוניין. כמו כן, על הרוכש להתכונן מראש ולהכין רשימת עדיפויות מבעוד מועד.
ניתן להתעדכן בכל רגע נתון באתר האינטרנט של החברה ובאתר של משרד השיכון אודות מלאי הדירות הנותר לרכישה בפרויקט.

שלב 5

בחירת הדירה וחתימת החוזה

מעמד החתימה האמור בסעיף זה הנו לבחירת הדירה וחתימה על החוזה בלבד – תהליך המוגבל מראש ל- 45 דקות בלבד. מובהר כי חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון ולא יתקבלו השגות או בקשות לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביהם משא ומתן משפטי. 
במעמד הפגישה יציגו הזוכים את האישורים הנדרשים לרבות: הודעת זכייה, ייפויי כוח (במידה ונדרשים) תעודה מזהה וכדו'.
 במהלך הפגישה האישית לבחירת הדירה הרוכשים יחתמו על החוזה. חשוב לדעת כי לרוכש הדירה לא תהיה אפשרות לשנות את בחירתו.לא יתנהל מו"מ משפטי ו/או מסחרי בעניין החוזה ומפרט המכר.
אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת "בחירת הדירה וחתימת החוזה" תבטל את זכותכם לבחירת דירה. 
לפגישת בחירת הדירה חייבים להגיע כל הזוכים הרשומים בטופס אישור הזכייה אשר נשלח אליכם על ידי משרד השיכון.
 
מודגש כי אין התחייבות כלשהי מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת. הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.

הערה כללית

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מהמועדים המצוינים, בכל שלב שהוא, תהיה אפשרות לפסול את הזכייה ו/או לשנות את מיקום הזוכה בסדר בחירת יחידות הדיור, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה המנהלת, לרבות במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד שנקבע לו לבחירת הדירה ו/או לא הגיע לחתום על הסכם המכר במועד שנקבע לו.
*המועדים המצוינים עשויים להשתנות בהתאם להחלטת משרד הבינוי והשיכון.המידע המחייב הוא זה המופיע באתר משרד הבינוי והשיכון, המידע באתר זה הוא לרקע כללי.