קישורים

מחיר למשתכן

האתר הרשמי
מידע, כללי, בדיקת זכאות והרשמה לפרויקט

לצפייה באתר

זכאות

האתר הרשמי שמציג מי זכאי להשתתף בתכנית מחיר למשתכן

לצפייה באתר

עיריית דימונה

לאתר הבית של עירית דימונה

לצפייה באתר

הרשמה

הרשמה לתכנית מחיר למשתכן באתר ההגרלות הרשמי

לצפייה באתר

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות
באתר הבית של משרד הבינוי והשיכון

לצפייה באתר

מחיר למשתכן

האתר הרשמי
מידע, כללי, בדיקת זכאות והרשמה לפרויקט

לצפייה באתר

זכאות

האתר הרשמי שמציג מי זכאי להשתתף בתכנית מחיר למשתכן

לצפייה באתר

עיריית דימונה

לאתר הבית של עירית דימונה

לצפייה באתר

הרשמה

הרשמה לתכנית מחיר למשתכן באתר ההגרלות הרשמי

לצפייה באתר

שאלות ותשובות

שאלות ותשובות
באתר הבית של משרד הבינוי והשיכון

לצפייה באתר