תוכניות הדירות

הגרלה מס׳ 116 – 54 יחד׳
הגרלה מס׳ 133 – 107 יחד׳
עתידי – 33 יחד׳

* התכניות וההדמיות הינן לצורך המחשה בלבד וכי רק התכניות, המפרטים והסכם המכר יחייבו את החברה.
* התכניות אינן בקנה מידה.